Gå som et dyr

Gå som et dyr - sjov leg

En sjov udendørsleg for små og store.

Det eneste du skal bruge er kridt.

Start med at tegn en startstreg på jorden. Alle skal vælge et dyr hver og tegne dyresport med kridt fra startstregen. Når alle har tegnet dyresporene, stiller I jer klar ved startstregen. Følg dyrenes fodspor og se hvem der kommer først.